Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Villa Plym

Ett hus helt formgivet på träets premisser - från stomme till detalj

Projekt:

Villa Plym

Typ:

Villa

Status:

Pågående

Storlek:

ca 280 kvm

År:

2023 -

Kund:

Privat

Villa Plym kom till genom en lång dialog med beställaren, där rum, volymer, fönstersättning och detaljer utvecklades och mognade fram, i ett skissande samtal. Resultatet är ett hus helt i trä, på träets villkor.

Den smala sjötomten och detaljplanen gav förutsättningarna för en kompakt volym med ett parallellt med vattnet. Vi föreslog ett kvardratiskt hus med synlig stomme av KL-trä, fasad av trä och stora glaspartier som tar in den vackra omgivningen.

Den kvadratiska volymen bryts upp av generösa hörnfönster som ger en rytm och variation till fasaden. Invändigt gör de att varje sovrum får sitt egna unika utsnitt av den vackra omgivningen, och förstärker de diagonala utblickarna mot öppet hav i två riktningar. Husets sadeltak är öppet till nock invändigt vilket skapar stor rymd i rummen på övre våningen.

En grundidé i Villa Plym är att en mycket enkel och rationell struktur ska skapa intressanta rumssamband utan krångliga tillägg. Planen utgår från nio rektanglar i ett rutnät där alla väggar löper från markplatta till tak. Genom att vissa väggar ersätts med balkar, vissa förskjuts och vissa utgår, skapas en variation av rum och rumssamband, men strukturen är intakt.

Vardagsrummets dubbelhöga rymd skapar en rumslig koppling mellan bottenvåningen och ett allrum på övervåningen. Detta stora öppna rum får ljus från fönster placerade på alla fyra fasader, och blir husets ljusa mittpunkt. De stora glaspartierna mot vattnet tar in omgivningens skönhet.

Fasaden är klädd i träpanel i två olika kulörer, vilket är en nytolkning av grannhusets fasad, ett hus som varit i släktens ägo i tre generationer. Greppet bryter ner skalan och skapar en platsspecifik koppling.