Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Stor & Liten

Välkommen till ett kvarter med stor gemenskap och litet klimatavtryck.

Projekt:

Stor & Liten

Typ:

Flerbostadshus, stadsbyggnad

Status:

Tävlingsvinst

Storlek:

ca. 14 100 kvm

År:

2023 - Pågående

Kund:

Magnolia

Samarbete:

Land Arkitektur, AFRY

Vad händer när klimatet förändras och vad kan vi göra åt det? Frågan är nästan för stor för att greppa. Om man ändå ska försöka, så måste man börja med beståndsdelarna.

Klimatfrågan, likt alla stora och komplexa frågor, är uppbyggd av många små delar. Svaren finns i skärningspunkten mellan teknik, energi och konsumtion, vardagslivet och maten vi äter.

Namnet Stor & Liten illustrerar att vi söker hitta de små, vardagsnära, stadsmässiga och byggtekniska svar som tillsammans bidrar till svaret i de stora frågorna. Med namnet vill vi också lägga vikt vid en stadsbyggnad där såväl stora som små ska kunna leva ett gott, tryggt och hållbart liv - i Hyllie, Malmö och hela Öresundsregionen.

Kvarteret Stor & Liten byggs med trästomme och en robust fasad av trä och återbrukat tegel. Förslaget når, enligt en preliminär klimatkalkyl, 187 kg CO2e/m2 BTA, vilket är 41% mindre än en konventionell stomme.

Arkitektur för flera generationer som åldras med skönhet

Stor & Liten-kvarteret ges en platsnära gestaltning där byggnader och landskap är samtida tolkningar av den skånska byggnadstraditionen och odlingslandskapet. I gränssnitten mel­lan traditionellt trähantverk och resurseffektivt industriellt byggande skapas en gestaltning som tolkar sin tid i relation till plats, klimat och kultur. Centralt i gestalt­ning av landskap och fasader är begrepp som rytm, skala, materialitet, ljus och massa/öppenhet – Klassiska arkitektoniska begrepp.

Såväl husens insida som utsida domineras av trä. Fasaderna gestaltas som syskon med besläktade men distinkta uttryck vilket ger en sammanhållen variation. Med accentuering av vertikalitet, horisontalitet och mönsterverkan skapas rika och djupa fasader där balkonger och fönster inte­greras i sammanhållna uttryck. Takens funktioner för energiproduktion, dagvat­tenfördröjning och biologisk mångfald ger husen dess volymspel. Återbrukat tegel och marktegel möter marken i en sock­el som kliver upp mot Atles gata för att markera den stadsmässiga hierarkin.