Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Spaljéhusen

Ett grannskap av

Projekt:

Spaljéhusen

Typ:

Bostäder

Status:

skiss

Storlek:

12 radhus

År:

2023

Kund:

Franka Bostad

Samarbete:

Land Arkitektur

Spaljéhusen är ett småskaligt grannskap med fokus på gestaltning och hållbarhet.

Radhusen byggs med trästomme och är varsamt inflikade i land­skapet. Längornas två riktningar skapar en naturlig uppdelning mellan privata trädgårdar och halvoffentliga entrésidor. En gemensam lekplats med nedsänkt studsmatta är kvarterets samlingspunkt.

Genom att dela upp parkeringsplatserna i två olika områden blir all parkering småskalig, samtidigt som vi löser tillgängligheten för alla enheter.

Fasadgestaltningen där en vit sockel kläs med en spaljé och en övre våning i målat trä som matchar med husets plåttak, är inspirerad av de närliggande häst­gårdarna och Närkes landskap.