Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Pelarhusen

En unik typologi, varsamt inplacerad i värdefull skog och kulturmärkt bebyggelse

Projekt:

Pelarhusen

Typ:

Flerbostadshus

Status:

Tävlingsvinst, samråd,

Storlek:

ca 10.000 kvm

År:

2022

Kund:

Folkhem

Samarbete:

Land arkitektur, Hism

Gröndals topografi har sedan området började bebyggas skapat stora utmaningar och kvaliteter. Det kuperade landskapet, med branta åsar och dalgångar, delar in stadsdelen i mindre avskilda delar. Arkitekter har i alla tider antagit utmaningen med den komplexa terrängen på visionära och tidstypiska sätt. Det har skapat en högkvalitativ och innovativ bebyggelse där nästan varje kvarter skapar sitt egna sammanhang med distinkta kvaliteter och boendemiljöer av riksintresse.

Pelarhusen tar sig an Gröndals topografi på ett lika nyskapande och karaktäristiskt vis som den kanon av högkvalitativa bostadtypologier som redan finns i Gröndal - Stjärnhusen, Terrasshuset, Byggmästarvillorna och Smalhusen - för att nämna några. Med utgångspunkt från landskapsarkitekternas läsning av terräng och flora placeras byggnader, stråk och angöringsplatser klimatsmart och naturnära.

Unik grundläggning och stomme

Pelarhusen grundläggs på en hybridgrund av plintar och källare. Källaren är förläggs under husets kärna och fasaden ställs på en rad av pelare. Detta är en ny typologi för Stockholm, och greppet minimerar behovet av sprängningsarbete, vilket i sin tur gör att vi kan bygga maximalt nära de befintliga träden.

Projektet byggs i robust träarkitektur som knyter samman traditionellt hantverk med industriell utveckling. Byggnaderna uppförs med massiv trästomme och väldetaljerade träfasader som knyter an både till tallskogen utanför husknuten och smalhusen längs Fregattvägen. Byggnaderna projekteras för netto noll CO2e/kvm BTA.