Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Kvarteret Mötesplatsen

En modern trästad där mötet medborgare emellan är i fokus

Projekt:

Kvarteret Mötesplatsen

Typ:

Bostäder, Folkets hus,

Status:

Tävlingsvinst

Storlek:

ca. 9000 kvm

År:

2022

Kund:

Magnolia

Samarbete:

Land Arkitektur, HISM

Urbýn

Under våren 2022 anordnade Sollentuna kommun två tävlingar i Väsjö torg och vi vann båda två, med två tävlingsförslag. Vår övergripande idé för platsen var att bygga en naturnära och modern trästad som blandar det bästa från byn med det bästa från staden. Vi kallade det Urbýn – den urbana byn.

Från byn tog vi med oss bygemenskapen, och skapade mötesplatser för odling, lek och gemenskap. Från staden tog vi med oss möjligheten till handel, moderna mobilitetslösningar och spontaniteten.

För tomten fanns en färdig detaljplan, med starkt fokus på variation och talklandskap. Våra svar handlade om gestaltning och materialitet, men också om att skapa gröna platser för samvaro, och urbana platser för spontana möten. Genom två huvudprinciper skapade vi variation i taklandskapet och genom smarta idéer som kläddes i en attraktiv gestaltning svarade vi upp mot tävlingsprogrammet.

Mötesplatsen

En knäckfråga i tävlingen handlade om att skapa en mötesplats för hela Väsjön inom kvarteret. Enligt tävlingsprogrammet skulle det vara en plats som är gratis för medborgare att besöka, men som inte påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi negativt. Hur gör man något sånt?

Vi kontaktade organisationen Folkets hus och parker, som vi arbetat med tidigare, och som vi visste inte var aktiva i Sollentuna kommun. Ett Folkets hus är öppet för medborgarna och fylls med den typen av verksamheter som efterfrågas på platsen. Verksamheten finansieras på kommunal väg och genom uthyrning av lokal till andra organisationer. Initiativet mynnade ut i ett LOI, där Folkets hus erbjöds öppna en lokal i kvarteret och till vinst i tävlingen.