Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Mobility office

Mobilitetshus idag - kontor imorgon?

Projekt:

Mobility office

Typ:

Transformerbart mobilitetshus

Status:

Programhandling

Storlek:

ca. 8 000 kvm

År:

2022 - Pågående

Kund:

Wallenstam

Samarbete:

PAJU Arkitektur

Idag är bilen en självklar del av mobilitetstänket när man planerar ett nytt kvareter, men vem vet hur länge dagens behov av parkeringsplatser består? I takt med att kollektivtrafik och mobilitetstjänster byggs ut ändras behovet av egen bil och när staden växer upplevs nya platser som täta och centrala. Redan idag rivs befintliga parkeringshus i stadsnära lägen långt innan deras tekniska livslängd löpt ut, för att ersättas av bostäder och verksamheter, som anses mer värdefullt.

Mobility office ett modernt mobilitetshus idag - som är helt förberett för att kunna byggas om till kontor imorgon.

Genom ett aktivt arbete med bjälklagshöjder, placering av bärande element och fasadsystem går byggnaden, i sin helhet eller i delar ställa om i framtiden. I planen finns plats för trapphus och teknikutrymmen och den öppna fasaden går stänga med en elegant fönstersättning. Med genomtänkta flexibla lösningar är Mobility office redo för ett andra liv om behoven ändras i framtiden.