Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Entrékristallen

Det flexibla kontorshuset som markerar entrén till Täby park

Projekt:

Entrékristallen

Typ:

handel, kontor, restaurang

Status:

Programhandling

Storlek:

ca. 4 000 kvm

År:

2022 - Pågående

Kund:

Wallenstam

Samarbete:

PAJU Arkitektur

Flexibilitet med specifika kvaliteter

Vid entrén till Täby Park har vi designat Entrékristallen, som är områdets första renodlade kontorshus. Den rytmiska fasaden tillsammans med den smarta planen gör att varje våning enkelt går dela in i en eller flera enheter. Den snillrikt utformade kärnan gör att det finns flera möjliga placeringar av lokalavskiljande väggar som inte påverkar vatten, ventilation eller stomme. På så sätt kan flera möjliga konfigurationer av lokalstorlekar enkelt skapas, beroende på hyresgästernas behov.

Huset har en enkel volym där robusta detaljer som ornamenterade fönster och valvmotivet i sockelvåningen drar ögat till sig. Genom att husets ena hörn kliver upp markeras entrén till hela Täby park.

Den gröna putsfasaden får sin rytm genom en enkel indelning av stora glaspartier tillsammans med gesimser av puts i avvikande kulör och kornstorlek. Sockelvåningens pilastrar kläs med glaserat klinker och stora glaspartier hälsar dig välkommen till Entrékristallen.