Logo
Fritzell & Pantzar Arkitektur AB, Munkbrogatan 2, 111 27 Stockholm

Fritzell & Pantzar Arkitektur AB grundades 2021 av John Pantzar och Jonah Fritzell. Vårt fokus ligger på identitetsstark gestaltning, hållbarhet och lustfyllda, produktiva processer – vilket ger oss återkommande och nöjda samarbetspartners. Sedan starten har kontoret vuxit till en handfull medarbetare och samarbetat med många av Sveriges mer profilerade utvecklare och fastighetsägare.

Kontakta oss

Förfrågningar

info@fritzellpantzar.se

Ansökningar

jobb@fritzellpantzar.se

Idé, design, genomförande

Vår ambition är att vara bra på tre saker: Idé, design och genomförande. Idéerna är alltid startpunkten för vårt arbete och grundar sig på en grundlig analys av projektets, platsens och kundens förutsättningar. I våra projekt tänker vi ofta på idéer som en serie av frågor. Designen är ett svar på de frågor som idéerna väcker. Så säkerställer vi en design som bär mening. Genomförande handlar om att skapa en hög kvalitet på det byggda resultatet, men också på varje varje skiss, ritning, diagram och bild på vägen dit.

Kv. Bergkristallen

Ett modernt storkvarter med fokus på gatulivet och människan i centrum.

Projekt:

Kv. Bergkristallen

Typ:

Bostäder, handel, kontor, vård, restauranger, parkering

Status:

Programhandling

Storlek:

ca. 30 000 kvm

År:

2022 - Pågående

Kund:

Wallenstam

Samarbete:

PAJU Arkitektur

Kvarteret Bergkristallen är ett nytt blandat kvarter vid entrén till Täby Park. Runt den grönskande gården finns bostäder, kontor och mobilitetshus, och sockelvåningen huserar flera viktiga målpunkter för hela stadsdelen: matbutik, vårdcentral, restauranger och annan service.

ENKEL STRUKTUR

I det väldiga kvarteret har vi tagit fram en byggnadsstruktur som maximerar värde istället för yta. Den några år gamla detaljplanen har tolkats på ett kreativt sätt för att undvika ytor som är svåra att hyra ut, och möjliggöra etapp- och fastighetsindelningar samtidigt som vi når kommunens höga ambitioner för gestaltningen.

STADIGT OCH LEKFULLT STORKVARTER

Kvarteret är uppdelat i olika huskroppar med egen karaktär och kulör. Sockelvåningen får en sammanhållen gestaltning som sveper horisontellt runt kvarteret där variation skapas genom att sockeln tar upp kulör av volymen ovan. Bågen spelar en stor roll i gestaltningen, ett lekfullt inslag, som återkommer på olika sätt och i olika skalor. Ett samlat kulör- och materialkoncept som kontrasterar mellan blankt och matt ger kvarteret sammanhållning och elegans.

”Mänsklig skala” har varit ett nyckelbegrepp under gestaltningen av det stora kvarteret, där vi genomgående sökt balansen mellan en stadig rytm och en livlig variation. Resultatet är ett okonstlat och byggbart kvarter med människan i centrum.